شاهد سوم تجاوز در زندان پس از انتخابات اخیر

رسوایی تازه برای قوه قضاییه با انتشار فیلم مستند از قربانی تجاوز. تنها با گذست یک رو از ادعای بی اساس هیئت تحقیق قوه قضاییه، انتشار ویدئو مستند از قربانی تجاوز رژیم را رسوا کرد.در این مصاحبه که امروز در سایت رضا علامه زده منتشر شده شاهد مهدی کروبی که مخفی‌ شده از وضعیت خود میگوید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!