احمد خاتمی خطیب جمعه این هفته،‌احمدی‌نژاد سخنران پیش از خطبه‌ها

ارلمان‌نیوز: نماز جمعه این هفته تهران را آیت‌الله سید احمد خاتمی اقامه می‌كند. به گزارش فارس، آیت‌الله سید احمد خاتمی نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می‌كند و محمود احمدی‌نژاد هم به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها سخنرانی خواهد كرد.

محمود احمدی‌نژاد سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس است.

ازسوی دیگر محسن هاشمی رفسنجانی گفت:«تا این لحظه به دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اطلاع داده نشده است كه نماز جمعه این هفته تهران را ایشان اقامه نخواهد كرد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!