میراث خواران استعمار

میراث خواران استعمار کسانیکه دانسته یا ندانسته به استعمار بین المللی خوش خدمت میکنند.  کسانیکه مقام های مهم کشوری و لشگری را در اختیار دارند بدون اینکه دانش کافی در آن مورد داشته باشند.  و با کوفتن بر طبل تفرقه و نفرت  اوضاع را به نفع گرگان دندان تیز کرده استعمار  تغییر میدهند.  شهوت پرستان و دزدان و پول پرستان و قدرت پرستانی که از همه چیز غافل هستند و رسوایی و از بین بردن یک ملت را تسهیل میکنند و برای مشتی دلار و طلا و دزدی و فساد حاضرند که میلیونها نفر را بکام مرگ بفرستند. 

  همه میدانید که تبلیغات عظیم استعمار میتواند براحتی یک ابله را بعنوان یک فیلسوف و یک دانشمند به  مردم غالب کند و یک رییس قبیله چند صد نفری  را ناگهان تاج پادشاهی دهد.  مردم را بجان هم بیاندازد و همه را دشمن هم کند و دشمنان فرضی را بجای دشمنان واقعی هدف قرار دهند.  دیوانه گان قدرت و شهوت را بمقامهای عالی برساند و دست آنان را در کشتار و دزدی باز بگذارد.  رهبر را شست و شوی مغزی بدهند و آنان را تا مقام خدایی بالا ببرند  بطوریکه امر بخود شخص هم مشتبه شود و بگوید این منم که دارای چنین اقتداری هستم و این منم که مردم برای دست بوسی و یا پا بوسی من سر وکله میشکنند.  این منم که آدمک های من حاضرند هر جنایتی را بخاطر دستورات انجام دهند.  این منم که تمامی دنیا به من نوعی احترام میگذارند و نام من را با تیتر بزرگ چاپ میکنند. 

 مرد گمنام و بیچاره و دربدری که تا دیروز آهی در بساط نداشت  ناگهان به سروری ثروت و مکنت اقتدار و قدرت میرسد.  مردی که تا دیروز هیچ زنی نیم نگاهی به او نمیکرد  امروز حتی زنان بسیار زیبا و حتی تحصیل کرده برای گفتگو با او اجازه میخواهند و سر و دست میشکنند.  دل شیر میخواهد که این مردک بیچاره بینوای دیروزی که امروزگل سر سبد اجتماع شده است  خود را گم نکند و خدا و پیامبر را فراموش نکند.   هنگامیکه استعمار مجبور باشد کشوری را ترک کند  یک مشت عقب افتاده و مردمان خشن و بی انصاف و نیمه دیوانه را جاه و جلال میدهد و بر مسند قدرت مینشاند.  کسانیکه حتی قدرت تشخیص  ورهبر و هدایت یک ده را هم ندارند حالا بایست یک کشور را مدیریت کنند.  آنهم بدون مشورت با صاحب نظران و دلسوزان ومتخصصان و با تجربه ها   بلکه با نظر دیکتاتور و زور و فساد.  اینان میراث خواران استعمار هستند که برای انتقام از مردم که برای آزادی و استقلال قیام کرده اند  برای رهبر مردم در نظر گرفته اند و با سو استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در اختیارشان هست وداشتن ثروت های غارت شده که در دسترس دارند  این دیوانه گان قدرت و حشمت و ثروت وشهوت را بر مردم ساده سوار میکنند. 

  جوانان ساده دل و خام را تحریک میکنند  و با دادن اخبار غیر واقعی آنان را شست شوی مغزی میدهند و به صورت آدمک خودشان درمیآورند که حاضر باپاهای برهنه روی مین ها آماده انفجار بدوند تا به بهشت برسند و دخترکان دوشیزه  حوریان بهشتی بکارت دار را که بکارت آنان همیشه بهم جوش میخورد را در آغوش بگیرند. آنان حوریان بهشتی را برای جوانان ساخته و طراحی کرده اند ولی برای خودشان بهمان زنان و دختران زمینی قناعت میکنند.  زیرا آنان طمع هم آغوشی و بدست آوردن حوریان را ندارند.   آیا یک کشاورز بهایی بیچاره و یا یک مسافر کش یهودی و یا مسیحی و یا یک مکانیک سنی بیشتر خطرناک است یک کسی که هیجده میلیارد دلار بعلاوه نیم میلیارد دیگر را همرا ه شمس های طلا میخواهد با تریلی از کشور خارج کند؟   آنجا که اسلام میگوید طلب علم بر هر زن و مرد مومن و یا مسلمان واجب است خودشان را به کری و کوری میزنند و آنجا که اسلام میگوید  که طلب علم واجب است حتی اگر در کشور چین باشد  با خودشان را نهفهمی و حماقت میزنندو  این دستوراات را اجرا نمیکنند.   بجای خواند ن و عمل به دستورات پیشرفته اسلام  تکه هایی را جدا میکنند و یا به احادیث متمسک میشوند که مترقی نیستند.  کجای قران نوشته شده که میشود به زن و یا جوان و یا دختر دست بسته با آلت تناسلی خودتان تجاوز کنید؟ 

  کجای قرآن نوشته شده است که میتوانید گلوله های خود را به قلب یک دختر مسلمان نشانه روید؟   کجای قرآن نوشته شده است که پنج نفری با چوب و باتوم و تسمه و کابل میتوانید یک نفر را کتک بزنید؟  کجای اسلام نوشته شده است که میتوانید زندانی را آزار دهید  زندانی که هنوز هم گناهش ثابت نشده است؟  نمیدانم که تاریخ را خوانده اید و یا نه  مختار ثقفی در راه است.  بدانید که در سیستم ظلم حتی خود رهبر و ظالم هم  در امان نیست.  شما که با آلت های تناسلی خود به دختران و پسران بی گناه تجاوز میکنید  بهوش باشید که آلت های تناسلی دیگران هم بر جسته شده تا به دختران و زنان و مادران و پسران  و حتی خود شما تجاوز کند و تا قلب تاریکتان نفوذ نماید.    مختار را بخاطر بیاورید که تمام لشگریان متجاوز کربلا را دستگیر کرد  شقه نمود و یا در دیک های عظیم  لب ریز از روغن ها ی داغ و یا آب گداخته زنده زنده پخت.   آلت های دیگران هم در حال آماده شدن هست که تا مغز شما فرو رود. 

 از ظلم پیرهیز کنید و به رستگاری مروت و برادری پناه ببرید.  آیا شما که شکنجه گر بی گناهان هستید از خودتان شرم نمیکنید؟  آیا میتوانید چهره یک جانی و قصاب آدمکش و جلاد بی مروت را در آینه تماشا کنید؟  برای این دو روزه زندگی آیا این همه جنایت و جلادی واقعا لازم است؟   نظرات شما چیست؟  آیا در یک محیط سالم و پاک زندگی کردن بهتر است که توام با دوستی و مروت باشد و جوانمردی  ویا یک ظلمت کده دهشتناک با زور کشتار و بی انصافی و بی حرمتی؟   امیر شما. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!