رییس قوه قضاییه، رهبران معترض به انتخابات را به مقابله تهدیدکرد

رييس جديد قوه قضاييه با تهديد مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد كه دستگاه قضايى در مقابل اقدام هاى غير قانونى و ادعاهاى كذب خواهد ايستاد.

آيت الله صادق لاريجانى مى گويد تمام كسانى كه به گفته وى در «اغتشاشات اخير» به سمت قانون شكنى و زير سوال بردن اصل نظام رفتند «در هر جايگاهى كه هستند بدانند دستگاه قضايى ساكت نمى ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصميم گيرى خواهند كرد.»

وى از فرد يا گروه خاصى نام نبرد ولى به آنچه كه طرح «ادعاهاى كذب» از سوى افراد خواند اشاره كرد و گفت: «دستگاه قضايى به تمام كسانى كه در مسير اشاعه كذب و حتى اظهار كذب با هدف تشويش افكار عمومى و بالاتر از آن هتك حرمت نظام حركت مى ‌كنند اعلام مى ‌كند كه در مقابل اين اقدامات غير قانونى و ادعاهاى كذب خواهد ايستاد.»

به نظر مى رسد اشاره رييس قوه قضاييه به اظهارات و بيانيه هاى دو ماه اخير مهدى كروبى، نامزد معترض انت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!