ادامه تظاهرات روز قدس در استادیوم صد هزار نفره

دیروز بعد از ظهر مسابقه دو تیم فوتبال استقلال و استیل آذین نیز در استادیوم یکصد هزار نفره تهران برگزار شد. سیمای جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم از خیابان به خانه و نشاندن پای تلویزیون، از پیش اعلام کرده بود که این مسابقه را از شبکه سوم مستقیم پخش می کند. مسابقه شروع شد و سیمای جمهوری اسلامی هم به وعده اش برای پخش مستقیم عمل کرد، اما فقط چند ثانیه! پخش مستقیم پس از چند ثانیه متوقف شد. گزارشگر بازی چنان به لکنت زبان افتاده بود که همه پای تلویزیون فهمیدند در استادیوم یکصد هزار نفره خبری شده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!