هومن شیرازی – اولین خلبان ایرانی تبار ارتش کانادا

برنامه تلویزیونی سقف شیشه ای مصاحبه با سروا ن خلبان هومن شیرازی – اولین خلبان ایرانی تبار ارتش کانادا می باشد. این مصاحبه بر روی عرشه نا و ” کبک ” انجام شد و دران سروان شیرازی به سوالات ما در مورد ارتش و تفاوت های آن و نگرانی های خانواده ها ی مها جر پاسخ می دهد.

همچنین گزارشی از قسمتهای مختلف ناو نیروی دریایی و افراد مستقر در ناو و نیز مراسم یاد بود 11 سپتامبر می باشد .

سقف شیشه ای به امور اجتماعی سیاسی ایرانیان کانادا می پردازد که از تلویزیون ایرانیان کانادا ( ای تی سی ) پخش می شود .

زمان پخش برنامه :

روزیکشنبه 20 سپتامبر ساعت 14 بوقت تورنتو و نیویورک- 17( بوقت ونکوور )

تکرار 22:30

دوشنبه 21 سپتامبر 8 صبح بوقت تورنتو

5 شنبه 25 سپتامبر 12 ظهر

این برنامه را می توانید برروی اینترنت مشاهده کنید

http://www.itctv.ca/ITC_LivePage.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!