وزیر امورخارجه آلمان: «احمدینژاد ننگ کشور خود است»

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امورخارجه آلمان، به خاطر سخنان یهودی‌ستیزانه و انکار دوباره هولوکاست، به شدت از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد. در این حمله کم‌‌سابقه، وزیر امورخارجه آلمان در روز جمعه ۱۸ سپتامبر در برلین گفت: احمدی‌نژاد «با بیان مهملات و اراجیف غیرقابل تحمل ننگ کشور خود است.»

اشتاین‌مایر در اعتراض به سخنان احمدی‌نژاد افزود: «این یهودی‌ستیزی آشکار، باید از سوی ما بطور مشترک محکوم شود. در آینده نیز ما در مقابل یهودی‌ستیزی دست به مقابله خواهیم زد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!