دو پیام متفاوت در نشست سازمان ملل

منوچهر متکی وزیر امور خارجۀ ایران، برای شرکت در شصت و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، یکشنبه وارد نیویورک شد. محمود احمدی نژاد نیز روز سه شنبه 31 شهریور ماه به نیویورک می رود و قرار است که روز چهارشنبه عصر در این نشست سخنرانی کند. محمد جعفر محمد زاده، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری، ضمن انتشار این خبر اعلام داشت که پیام اصلی سفر احمدی نژاد، صلح و برادری برای تمام ملل و مبارزه علیه بیعدالتی و ایجاد روابطی مبتنی بر عدالت و احترام متقابل است. این در حالیست که مخالفان دولت احمدی نژاد، خود را برای تظاهرات و افشاگری وسیع همزمان با سفر وی، آماده می کنند. هم اکنون کاروانی از ایرانیان از کالیفرنیا به سمت نیویورک براه افتاده است و بر سر راه خود با برگزاری تظاهرات و حمل پلاکارد های توضیحی، توجه خبرگزاریهای آمریکائی را به خود جلب می کند. علاوه بر نیویورک، درشهرهای بزرگ اروپا نیز تظاهرات گسترده ای توسط ایرانیانی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!