آیت الله منتظری به میر حسین موسوی : اجتهاد خامنه ای بدعت است!

آیت الله منتظری در پاسخ به نامه میر حسین موسوی صریحا فتوای سید علی خامنه ای در باره نافذ نبودن اعتراف متهمین بر علیه اشخاص دیگر را جایز ندانسته و آن را بدعت خواندند . سید علی خامنه ای روز عید فطر با اشاره به دادگاه متهمین انتخابات ، گفته های متهمین در دادگاهها بر علیه اشخاص دیگر را نافذ ندانسته و در مقام اجتهاد آن را غیر شرعی اعلام کرده بود. وی گفته بود «اینکه در دادگاه‌ها که از تلویزیون هم پخش می‌شد از قول یک متهمی راجع به کس دیگری گفته می‌شود این شرعاحجیت ندارد »[اینجا] لیکن آیت الله منتظری با استناد به منابع مذهبی اجتهاد در این باره را جایز ندانسته و نوشته است «….اجتهاد در مقابل نص اين روايات ، صحيح نيست ; و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است… »

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!