احمدی‌نژاد تهران را به مقصد نيويورک ترک کرد

ايلنا: رييس جمهور دقايق پيش با بدرقه رسمی مقامات کشوری تهران را به مقصد نيويورک ترک کرد. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمود احمدی نژاد دقايق پيش برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نيويورک ترک کرد. گفتنی است: اين پنجمين بار است که رييس جمهور برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به آمريکا سفر می‌کند و اولين سفر وی در دولت دهم می‌باشد. ولايتی مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبری،علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رييس جمهور، رحيمی معاون اول رييس جمهور، داودی معاون سابق رييس جمهور، نيکزاد وزير مسکن، بختياری وزير دادگستری، عباسی وزير تعاون و ميرتاج الدينی نماينده مجلس در مراسم بدرقه رييس جمهور حضور دارند. رحيم مشايی ،غلامحسين الهام،ثمره هاشمی،پرويز داودی و سه نماينده مجلس احمدی‌نژاد را در اين سفر همراهی می‌کنند. در بين نمايندگان مجلس دو نماينده از اقليت‌های مذهبی هم حضور دارند.ميرتاج الدينی نم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!