دستور جدید پلیس تهران: مانکن ها سر نداشته باشند/نمایش کراوات قدغن

با دستور جدید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران ، نظارت پلیس بر لباس فروشان وارد فاز جدیدی می شود.

در این دستور العمل ، برای اولین بار تصریح شده است که  نمایش، عرضه و فروش البسه دارای مارک غربی در فروشگاه ها ممنوع است.
این در حالی است که بسیاری از فروشگاه های عرضه لباس ، صرفاً برندهای غربی را عرضه می کنند و در صورت اجرای این دستورالعمل باید بساط کاری خود را کلاً برچینند!

در این دستور العمل همچنین برخی مانکن های استفاده شده در پشت ویترین فروشگاه ها “غیر متعارف و برجسته و بسیار زننده” توصیف شده و تاکید شده است که مانکن ها نباید سر داشته باشند و یا حداکثر می توانند نصف سر را داشته باشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!