رفسنجانی: بزرگان مشغول تدوین راه برون رفت از وضعیت فعلی هستند

مجلس خبرگان رهبری با سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران اجلاس سه روزه خود را آغاز کرده است. روز سه شنبه، 22 سپتامبر (31 شهریور)، ششمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، کار خود را آغاز کرد و علاوه بر سخنان تعدادی از اعضای مجلس، ارائه گزارش های غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، و سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، در مورد مسایل داخلی و خارجی، از جمله موضوع هسته ای، در دستور کار اجلاس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا – در جلسه روز سه شنبه، علاوه بر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف آبادی، اعضای هیات رئیسه مجلس، حضور داشتند اما محمد یزدی، دیگر نایب رئیس مجلس، در جایگاه هیات رئیسه دیده نمی شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!