نه شرقی نه غربی، نه تازی شدن را برای تو ای بوم بر دوست دارم

آقای خامنه ای تاریخ نشان داده است که پیروان یک رهبریت، همیشه سعی بر این دارند که از نظر روحی ، فکری ، اخلاقی و عقیدتی، دنباله رو و مقلّد رهبر خود باشند و با اوهمراه و همگام شوند. آقای خامنه ای، پیروان شما ثبت را با سند برابر نموده اند تک تک پیروان شما در این مهم ، ماهرانه عمل کرده اند و ثبت را با سند برابر نموده اند.

پیروان شما با تقلید و کپی از افکار و رفتار شما، همه مفت خور، گردن کلفت ،گدا صفت و انگل اجتماع شده اند. پیروان شما، همه خود فروش و خائن به ایران و ایرانی هستند ، حلال و حرام را نمی شناسند، و درست و غلط برایشان معنی ندارد و در تقیه و دروغ استادند.

پیروان شما ، اکثراً معتاد به مواد مخدر، بخصوص تریاکند و خلاقیتی از خود ندارند، هنرشان در تخریب است و نه سازندگی؛ درآمدشان از آزار و شکنجه ایرانیان است و گریاندن آنها برای مرگ اجداد تازیشان .

پیروان شما حقوق ایرانیان را زیر پا می گذارند ولی نگران حقوق مردم فلسطین هستند. نان را از سفره ملت ایران بیرون می کشند و در دهان مردم فلسطین می گذارند. هوای ایران را استنشاق می کنند، حواسشان در رفاه مردم فلسطین است.

آقای خامنه ای، پیروان شما همه، پیرو اسلام عزیزند. پاسداران و نیروهای دیگر مسلح شما به کشتار گرانی طماع و متجاوزینی شهوت پرست و قدرت طلبانی بی رحم تبدیل شده اند و از گفتار و کردار آنها، بوی لجن به مشامها می رسد.

نیروهای شما خاطره خالد بن ولید و عمر و عثمان و علی را در اذهان زنده می کنند.

آقای خامنه ای، شما یک جانی هستید راهپیمائیهای ملت ایران بعد از انتخابات نه در مخالفت با الله بود و نه در رَد قرآن و نه در ضدیّت با اسلام .

ایرانیان با ریاست جمهوری مجدد تحفه شاه ولایت ( بقول خودش هاله نور ) مخالف بودند و شما تقلب کردید و انتخابات را به نفع او تمام کردید. مردم هم بعنوان اعتراض به تقلب شما ، راهپیمایی کردند و شما دستور گشودن آتش بروی مردم را صادر نمودید و انسانهای زیادی را کشتید ولی این کشتار نه بدلیل اسلام عزیز بلکه فقط به این دلیل بود که مردم شخص مورد نظر شما را انتخاب نکردند. شما یک جانی هستید.

خمینی هم مانند شما بود. و محمد وعلی وعمر وعثمان هم مانند شما عمل می کردند.

. آقای خامنه ای، شما کشور ایران را به ماتمکده تبدیل نموده اید یک روز که لول لول تشریف دارید، سری به شاهنامه بزنید و بخوانید و ببینید که ایرانیان، قبل از اشغال ایران بدست عُمَربن خطاب و زور چپان اسلام ناب محمدی بوسیله شمشیر خالد بن ولید، حتی بقیمت از دست دادن جانشان هم (دروغ ) نمی گفتند ؛ گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک داشتند و هرهفته ای از سال را فقط به این بدلیل که زنده اند و به پاکی زندگی میکنند جشن می گرفتند، شادی و شکر گذاری می کردند.

شما تخم تازیان، با ورود نحستان به ایران ، مردم ایران را عزا دار کرده اید و کشور ایران را به ماتمکده ای بزرگ تبدیل نموده اید……. آقای خامنه ای، تقویم الله تازی ، هجری شمسی است و یا هجری قمری؟ امروز تفریح ایرانیان رفتن به نماز جمعه است و دادن شعارهایی تو خالی برای اسلام پوشالی و تظاهر به گریه و زاری برای حسین مظلوم به طمع رفتن به بهشت و شرکت در بزمی که الله تازی برای سر بران و قاتلین و شکنجه گرانی که در خدمت اسلام عزیزهستند در بهشت فراهم کرده است. دستغیب در یکی از سخنرانیهایش می گفت:

نکیر (خواجه دربار الله)، هر کس که برای حسین بگرید و یا بگریاند و یا تظاهر به گریه کند را، بدون سؤال و جواب و بدون گذشتن از پل صراط ( پلی که از مو باریکتر و از شمشیر تیز تر است) به بهشت خواهد فرستاد، جائیکه بقول این عالم بزرگ اسلام هر بار جماع با حوریانش چهل سال طول می کشد! البته آقای دستغیب نفرموند که تقویم الله تازی ، هجری شمسی است و یا هجری قمری؟

آقای خامنه ای، شما با دست خود اسلام را در ایران اعدام کردید آقای خامنه ای، هر بازی، برد و باخت دارد . در مورد انتخاب هاله نور به ریاست جمهوری مجدد، شما قمار کردید ولی بازی را باختید. شما برای اینکه به جهانیان نشان دهید که انتخاب مجدد هاله نور خواست ملت ایران است ، مجبور بودید با نوعی شیطنت و موذیگری، ایرانیان را بپای صندوقهای رأی بکشانید . برای این منظور، شما سه کاندیدای دیگر را در کنار هاله نور قرار دادید تا بازار انتخابات را در ایران داغ کنید.

تجربه نشان داده است که هر خلاف کاری با یک اشتباه گور خودش را می کَنَد. اشتباهی که شما مرتکب آن شدید این بود که در مورد انتخاب مجدد هاله نور با سه کاندیدای دیگر از قبل هماهنگی نکردید . این کار شما نشان داد که اگر ضرورتی پیش آید، شما نزدیکان خود راهم ببازی می گیرید. شما باید قبل از مراسم انتخابات به سه کاندیدای دیگر می گفتید که آنها هر چقدر رأی بیاورند، این ، هاله نور است که از صندوقها سر بیرون خواهد آورد.

مردم ایران در انتخابات شرکت کردند، ولی شرکت کردند تا به موسوی رأی بدهند آنهم به این دلیل که هاله نور، مجدداً انتخاب نشود . چرا که در زمان ریاست جمهوری هاله نور، نه تنها پول نفت بر سر سفره ها نیامد، بلکه مردم نان سفره هایشان را بطور آشکار در شکم فلسطینیان و دیگر تروریست های جهان اسلام می دیدند. البته ، خواسته مقام رهبری هم همین بود که مردم در انتخابات شرکت کنند، و احمدی نژاد که بوسیله مقام معظم رهبری انتخاب شده بود سر از صندوقها بیرون آورد. بعد از انتخابات بود که مردم و سه کاندیدای دگر در انتخابات دریافتند که به بازی گرفته شده اند، مردم به آنچه از صندوقهای رأی بیرون آمده بود به اعتراض برخاستند و رأی خود را پس خواستند تا جهان آزاد آن را بشمارد و قضاوت کند.

رهبر تروریست های جهان اسلام، یعنی شما آقای خامنه ای در حالیکه مست از باده نیرنگ موفقیت آمیز خود بودید روح اسلامی خود را به معرض نمایش گذاشتید و ملت معترض را به گلوله بستید . ایکاش همه را می کشتید که در تاریخ ثبت می شد که خامنه ای دیکتاتور، در آخر عمرش بیماری جنون گرفت ولی شما عده زیادی را هم بزندان افکندید و دُبَر آنان را بدست لواط کاران حرفه ای (ایرانی و لبنانی ) که در استخدام خود دارید سپردید .

بعد در مقعد مجروح اصلاح طلبان ایران بطری فرو کردید و بطریها را در همانجا شکستید و خونی که از محل سرازیر شده بود را با اسید شستید و پیکر بی روح جوانانی که در زیر شکنجه های شنیع شما جان بجان آفرین تسلیم کرده بودند را آتش زدید. آقای خامنه ای، جام زهر را سر بکشید که شما دیگر سَری برای بلند کردن در مقابل ملت ایران و جهان متمدن ندارید .

شما در مدتی کمتر از 14 روز، کاری که ایرانیان 1400 سال نتوانستند انجام دهند را به انجام رساندید. شما با حماقت خود اسلام را در ایران اعدام کردید. کجاست رئیس تشخیص مصلحت نظام تا برای زنده نگه داشتن شما ، دیوانگی شما را ثابت کند و یا بخاطر زنده نگه داشتن اسلام ، سر شما را به جوخه اعدام بسپارد؟

source: http://peiknet.net/09-september/news.asp?id=41261&…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!