اخراج یک معترض از میهمانی احمدی‌نژاد

در جریان میهمانی چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد با حضور شماری از دانشجویان و دانشگاهیان آمریکایی، یکی از میهمانان از محل اخراج شد.

به گفته حاضران در این میهمانی، هنگامی که یکی از مهمانان از جای خود
برخواسته تا نسبت به نرسیدن نوبت به او برای طرح سوال اعتراض کند، نیروهای
امنیتی ایرانی و آمریکایی به طرف وی آمده تا او را از سالن اخراج کنند.

اعتراض برخی حاضران در جلسه باعث شد تا یکی از همراهان احمدی نژاد به
فرد معترض اجازه دهد تا وی به سمت احمدی نژاد رفته و سوالش را خصوصی مطرح
کند.

این فرد پس از پرسیدن سوالش از احمدی نژاد توسط ماموران به خارج از سالن برده شده و از هتل اخراج شد.

شایان ذکر است که این جلسه خصوصی بوده و بسیاری از افرادی که مایل به شرکت در آن بودند، از حضورشان جلوگیری شد.

پیش از برگزاری این جلسه صد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!