دستگیری ها به بازار تهران رسید

کمتر از دو هفته پس از بازداشت یکی از بازاریان سرشناس تهران، ماموران وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد دیروز بار دیگر به بازار تهران رفتند تا یکی دیگر از بازاریان را بازداشت کنند.

به گزارش وبلاگ “فعالین حقوق بشر و دموکراسی” چندین مامور وزارت اطلاعات، روز گذشته به محل کسب جواد لاری از بازاریان سرشناس تهران یورش بردند. این ماموران هنگام حمله به محل کار آقای لاری در بازار تهران، ضمن بازرسی از محل کار وی، دفترچه تلفن وی را ضبط کردند.

ماموران امنیتی پس از آن همراه با آقای لاری به منزل شخصی وی رفتند و بر اساس گزارش های رسیده، هنگام بازرسی وسائل خانه را به گوشه و کنار پرت و آنها را عمدا تخریب کردند. ماموران وزارت اطلاعات در این بازرسی چند ساعته یک تصویر بردار نیز همراه داشتند که از از تمامی نقاط خانه و همچنین اعضای خانواده آقای لاری فیلمبرداری کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!