شادی صدر نامزد دريافت جايزه ساخاروف شد

شهرزاد نيوز: دو تن از اعضای پارلمان اروپا، شادی صدر، وکيل و فعال حقوق زنان، را نامزد دريافت جايزه ساخاروف کردند. اين جايزه هر ساله از سوی اتحاديه اروپا به افرادی اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بشر، آزادی بيان و حقوق مليت ها مبارزه می کنند.

روز ۶ اکتبر (۱۵ مهر) اتحاديه اروپا از بين ۳ تن از کانديداهايی که به مرحله نهايی راه يافته‌اند، برنده سال را انتخاب می کند.

در اطلاعيه ای که در مورد کانديداتوری وی منتشر شد، از جمله به پی گيری در مبارزات اش و تحمل رنج و درد زندان و سرکوب اشاره شده است.

اين جايزه برگرفته از نام دانشمند روسی “آندره ساخاروف”(۱۹۸۹-۱۹۲۱) است و از سال ۱۹۸۸ از سوی اتحاديه اروپا به مدافعين حقوق بشر و فعالين جنبش های اجتماعی اهدا می شود. نلسون ماندلا اولين برنده اين جايزه در سال ۱۰۸۸ بود. پس از آن شخصيت هايی چون تسليمه نسرين، نويسنده بنگلادشی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!