گنجی: رهبران ایران مجازات شوند، نه ایران و ایرانیان

اکبر گنجی: در رابطه با ایران در سطح بین‌المللی، دو پروژه در شورای امنیت روی میز است. یکی پروژه‌ای است که چهار قطعنامه تاکنون صادر شده و تحریم علیه ایران را افزایش می‌دهند. الان سخن از تحریم‌های کمرشکن علیه ایران می‌رود.

پروژه دیگر حمله نظامی است. این دو پروژه به جای اینکه رژیم ایران را مجازات کند، ایران و ایرانی‌ها را مجازات می‌کند. یعنی با افزایش تحریم‌های اقتصادی به اقشار آسیب‌پذیر، به اقشار فقیر و طبقه متوسط ضربه‌های بسیار شدید خواهد خورد و چنانچه ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد، نه تنها مردم ایران صدمات زیادی خواهند دید، بلکه تمام زیربناهای اقتصادی کشور نابود خواهد شد.

ما می‌گوییم این رژیم، رژیمی است که ناقض حقوق بشر است. به طور برنامه‌ریزی شده، سازمان یافته و گسترده حقوق بشر را نقض کرده و این کارهایی که اینها انجام داده‌اند، طی سال‌های سه دهه گذشته بر اساس تعریفی که دیوان بی…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!