سپاه مسئول مستقیم سلامت زیدآبادی است

رشید اسماعیلی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در گفتگو با روز ضمن انتقاد از دخالت نظامیان در امور قضایی  نسبت به سلامت جسمی و روحی احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان ادوار ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بیانیه سازمان متبوع اش که بازداشت زندانیان سیاسی اخیر توسط سپاه پاسداران را “گروگانگیری” خوانده، گفت: “فرمانده سپاه پاسداران مسئول مستقیم حفاظت از سلامت زیدآبادی است”.

وی ضمن ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته با فعالین سیاسی و روزنامه نگاران افزود: “احمد زیدآبادی خصوصا به دلیل دیدگاههای دگر اندیشانه اش در حوزه روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه همواره با امواج خشم و کینه اقتدارگرایان مواجه بوده است، گویا اکنون و به دنبال کودتای 22 خرداد کودتاچیان کینه جو فرصت را برای انتقام گیری از زید آبادی مناسب دیده اند”.

وی در ادامه گفت: “اینکه زید آبادی گفته است …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!