سپاه پاسداران: بعد از انتخابات دو ماه تمام مسئولیت به عهده سپاه بود

سپاه پاسداران ایران می گوید که بنابه درخواست نیروی انتظامی روز 23 خرداد در اولین روز بعد از برگزاری انتخابات بسیج وارد عمل شده اما از روز 25 خرداد به مدت دو ماه تمام مسئولیت به عهده سپاه بوده است.

سرتیپ عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله در جریان بازدید از خبرگزاری دولتی ایران- ایرنا گفته است که نیروی های بسیجی به درخواست نیروی انتظامی روز 23 خرداد وارد عمل شدند “اما از 25 خرداد تمام مسئولیت بر عهده سپاه و نیروهای بسیجی گذاشته شد که تا 25 مرداد ماه ادامه داشت.”

این در حالی است که آقای عراقی در نیمه تیرماه گفته بود که روز 30 خرداد سپاه محمد رسول الله که بازوی اجرایی بسیج در شهر تهران است با کمک نیروی انتظامی وارد عمل شده و از ساعت دو ونیم بعد از ظهر همان روز در تهران مستقر شد.

آقای عراقی آن زمان گفته بود که بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!