شکایت متقابل معاون اول احمدی نژاد از نمایندگان مجلس

در پی شکایت سه تن از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از معاون اول محمود احمدی نژاد به دلیل «جعل مدرك
دكترا، دروغگوئی، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم، استفاده از امکانات
دولتی و دریافت حقوق با ارائه مدارک تقلبی» به كمیسیون اصل 90 مجلس، وی نیز از
نمایندگان مجلس شکایت کرد

هفته گذشته، احمد توكلی
رئیس مركز پژوهش های مجلس، الیاس نادران و علیرضا زاكانی، نمایندگان تهران، از
محمدرضا رحیمی به كمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده بودند که متعاقب آن، نایب رئیس
کمیسیون اصل نود مجلس، از رسیدگی به شکایت سه نماینده اصولگرای مذکور در آن کمیسیون
خبر داده بود
.
در موضوع
استیضاح علی کردان، وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت
کشور،
 
رحیمی که آن<... >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!