منوچهر متکی: آمريکا يک تبعه ايرانی را در عربستان بازداشت کرده است

ايلنا: وزارت امور خارجه ايران در خصوص سرنوشت شهرام اميری، تبعه ايرانی
مفقود شده در عربستان، ضمن خودداری از پاسخ به سوالاتی مبنی بر اينکه
اميری دانشمند هسته ای بوده و يا درخواست پناهندگی کرده، اظهار داشت: در
مورد شهرام اميری هم که برای مراسم حج عمره به عربستان سفر کرده بود، دولت
عربستان را مسئول می‌دانيم و بر اساس برخی اسنادی که در اختيار داريم
آمريکايی‌ها را مسئول بازداشت و دستگيری او می‌دانيم.به گزارش خبرنگار ايلنا منوچهر متکی در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع
خبرنگاران افزود: وزارت امور خارجه پيگير بازداشت ايرانيان خارج از کشور و
يا مشکلات ديگر آنان است. اخيرا هم در نيويورک و در ملاقاتی که با دبيرکل
سازمان ملل داشته‌ام، بر اساس درخواست خانواده‌ افرادی که در آمريکا و يا
در کشورهای ديگر بر اساس درخواست آمريکا بازداشت و مسترد شده‌اند، مثل
مورد اردبيلی در گرجستان، مطالبات خويش را مطرح ک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!