حقوقدانان: صدور حکم اعدام در ایران سلیقه ای است

ایران دومین کشور در جهان به لحاظ تعداد موارد اجرای مجازات اعدام است. این مجازات از مواردی است که گروه های مختلف حامی حقوق بشری با آن مخالفت می کنند؛ قوه قضائیه ایران نیز در مواردی تلاش هایی را برای تغییر حکم اعدام انجام داده اما به گفته حقوقدانان، در بسیاری از موارد نگاه سلیقه ای به حکم اعدام موجب اجرای آن می شود. رحیم محمدی و کبری بابایی زن و شوهری هستند که در تبریز به جرم زنای محصنه به اعدام و سنگسار محکوم شدند. محمد مصطفایی وکیل این زن و شوهر دلیل این عمل را فقر مالی بسیار شدید این زوج می داند. او می گوید که رحیم محمدی بدون اطلاع خانواده یا وکیلش، به دار آویخته شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!