رئیس پلیس تهران: از نظام دفاع کردیم بدون این که یک نفر را بکشیم

سرتیپ عزیزالله رجب زاده رئیس پلیس تهران گفته است درجریان حوادث بعد از انتخابات “ما توانستیم مقتدرانه از نظام دفاع کنیم بدون آنکه حتی یک نفر را بکشیم.”

آقای رجب زاده اعتراضات بعد از انتخابات را “فتنه” توصیف کرده و گفته که “همرزمان ما با حجم و گستردگی که توسط فنته گران بر پا شده بود با درایت و مدیریت، برخورد کردند و در صورت لزوم با خویشتنداری عمل کردند و جایی که لازم بود با قدرت، نقشه آشوبگران را ناکام گذاشتند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!