رئیس پلیس تهران: از نظام دفاع کردیم بدون این یک نفر را بکشیم

سرتیپ عزیزالله رجب زاده رئیس پلیس تهران گفته است درجریان حوادث بعد از انتخابات “ما توانستیم مقتدرانه از نظام دفاع کنیم بدون آنکه حتی را نفر را بکشیم.”

آقای رجب زاده اعتراضات بعد از انتخابات را “فتنه” توصیف کرده و گفته که “همرزمان ما با حجم و گستردگی که توسط فنته گران بر پا شده بود با درایت و مدیریت، برخورد کردند و در صورت لزوم با خویشتنداری عمل کردند و جایی که لازم بود با قدرت، نقشه آشوبگران را ناکام گذاشتند.”

به گفته این فرمانده نیروی انتظامی، در طول حوادث بعد از انتخابات “حتی در یک سرباز انتظامی هم شک و تردید برای دفاع از نظام و انقلاب به وجود نیامد.”

در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که محمود احمدی نژاد در آن پیروز اعلام شد، معترضان به نتایج انتخابات با حضور در خیابان و راهپیمایی که روزهای نخست با سکوت برگزار شد، اعتر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!