فرمانده ناجا: دیگر نیاز به گشت ارشاد نداریم

فرمانده نيروی انتظامی کشور در هفته ناجا اعلام کرده است که شرايط جامعه بهتر شده است و ديگر نيازی به حضور گشت‌های ارشاد نيست.

اسماعيل احمدی‌مقدم در مرکز نظارت همگانی ناجا گفته است: بايد بگوييم شرايط بسيار بهتر شده و شايد ديگر نيازی نيست به صورت قبل اين گشت‌ها فعاليت كنند.

فرمانده ناجا درعین حال تاکید کرده است: گشت ارشاد تعطيل نشده که بخواهد مجددا شروع شود. اقدامات‌مان نامحسوس شده و هدفمندتر برنامه‌ها را اجرا می کنيم که همراهی مردم در اجرای اين طرح بسيار مناسب بود.

به‌نظر می‌رسد فعالیت ناجا که به گفته فرمانده ناجا هدفمند شده، بر مقابله با اموری متمرکز خواهد شد که احمدی مقدم آنها را «تهدیدات نرم‌افزاری» خوانده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!