اعلام خطر: تورم 60 درصدی در پیش

اصولگرایان راضی و ناراضی، در تفاهمی حساب شده به احمدی نژاد فرصت دادند که حذف یارانه ها را مطابق یک برنامه ریزی سیاسی به انجام برساند. مصوبه مجلس که روزنامه دولت آن را گام تاریخی خوانده و روزنامه های منقد به مردم خبر داده اند که با تصویبش همه چیز گران خواهد شد، در حالی تصویب شد که  نماینده اصولگرای کارگران اعلام خطر کرد که طبقه متوسط و فقیر به شدت در خطر خواهند افتاد.

از عنوان های  روزنامه های دوشنبه تهران می توان تصویری از وضعیت سیاسی کشور را در زمان تصویب کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها به دست آورد.”منجي اقتصاد يا فقير كننده اقشار ضعيف” سئوالی است که  آفتاب یزد آن را مطرح کرده، جام جم با تیتر “جراحی اقتصاد ایران کلید خورد” به همین موضوع پرداخته، ایران، روزنامه دولت از “سه روز حساس برای اقتصاد کشور” خبر داده است.

 دنیای اقتصاد با  تیتر “تصویب خانه تکانی ی…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!