بریتانیا ارتباط تجاری با شرکت های ایرانی را منع کرد

دولت بریتانیا شرکت های این کشور را از مراوده کاری با بانک ملت و سازمان کشتیرانی ایران منع کرده است چون به اعتقاد دولت بریتانیا آنها با برنامه های هسته ای و ساخت موشک های “دور برد” ایران ارتباط دارند.

وزارت خزانه داری بریتانیا روز دوشنبه (12 اکتبر، 20 مهر)، گفت تاثیر فعالیت های بانک ملت و سازمان کشتیرانی ایران ممکن است به ضرر منافع بریتانیا باشد.

علی اکبر جوانفکر، از مقام های ارشد ایران به خبرگزاری رویترز گفت بریتانیا از واقعیت بی خبر است.

سارا مک کارتی – فرای، یکی از معاونین وزیر خزانه داری بریتانیا در بیانیه ای کتبی به پارلمان بریتانیا گفت “به موجب قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا، خزانه داری این کشور متقاعد شده است که فعالیت هایی که به ساخت سلاح های هسته ای ایران کمک می کند، خطری قابل ملاحظه برای منافع ملی بریتانیا ایجاد می کند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!