«احکام اعدام در ایران غیرقانونی است»

ناوی پیلای، کمیسر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دادگستری ایران تقاضا کرد، در احکامی که علیه سه نفر از مخالفان دولت صادر شده، تجدید نظر کند. خانم پیلای در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که روند دادرسی‌ها و صدور احکام “نگران‌کننده بوده و باید با دقت بیشتری از سوی مراجع بالاتر مورد بازبینی قرار گیرد.”

خانم کمیسر دفتر حقوق بشر توضیح داد که طبق پیمان‌های بین‌المللی که به امضای دولت ایران نیز رسیده، مجازات اعدام تنها در جرم‌های بسیار سنگین و با رسیدگی حقوقی واقعا شفاف، قابل اعمال است. مجازات اعدام برای جرم‌هایی که تلفات جانی در بر نداشته، در تناقض آشکار با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور است.

اعدام برای مخالفان سیاسی

خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی، سه نفر را به اتهام شرک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!