افزایش احتمال برخورد قضایی با مهدی کروبی

دادستان تهران و دادستان کل کشور در اظهار نظرهای جداگانه ای از برخورد قضایی با مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در باره گزارش آقای کروبی در مورد تجاوز به بازداشتی ها گفته است:”آقای کروبی روحانی است و باید به اظهاراتش در دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گیرد.”

آقای جعفری دولت آبادی در عین حال گفته که “گزارش کمیته پیگیری به ما ارجاع شده و تحت رسیدگی است و افرادی نیز در خصوص این پرونده احضار شده اند.”

به گفته دادستان تهران “به محض افزایش اطلاعات در این خصوص” این موارد از سوی دادستانی به اطلاع مردم خواهد رسید.

همزمان روزنامه کیهان چاپ تهران، از قول غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نوشته “موضوع رسیدگی به اتهامات آقای کروبی بر عهده دادگاه … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!