واردکننده سیگار «مارلبرو» مدیرعامل دخانیات می شود

ایلنا: دامنه تغییرات مدیریتی به وزارت صنایع کشیده شد و بالاخره یکی از معاونان وزیر صنایع قرار است جای خود را به یک نیروی نظامی بدهد. بنا به شنیده ها و به دنبال رایزنی ها برای تغییر مدیرعامل شرکت دخانیات سردار موسوی که مدیریت شرکت «انتظارایرانیان» را نیز بر عهده دارد و واردکننده اصلی سیگارهای مارلبرو نیز محسوب می شود، قرار است جایگزین ابطحی شود. پیش از این نیز برخی اخبار از حضور ابطحی بر راس یک شرکت خودروسازی حکایت می کرد.  همچنین برخی منابع از جابه جایی در سازمان گسترش و نوسازی کشور خبر می دهند به گونه ای که محمود کمانی از تحصیلکرده های دانشگاه علم و صنعت (دانشکده ای که هم بهبهانی وزیر راه و هم محرابیان در آن تحصیل کرده اند) از گزینه های مطرح برای حضور در این سازمان هستند. برخی اخبار همچنین از عزم وزیر صنایع برای تغییر در معاونت تولید و ایمیدرو نیز حکایت دارد. در همین حال تغییر طاهری معاونت حقوقی-پارلمانی و امور استان ها و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!