جعفر پناهی ممنوع الخروج شد

از خروج جعفر پناهی، کارگردان ایرانی از این کشور جلوگیری شده است.

آقای پناهی چهارشنبه شب راهی پاریس بود که گذرنامه اش پس از مراجعه به فرودگاه بین المللی امام خمینی توقیف شد.

هفته گذشته نیز ماموران این فرودگاه از خروج فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرتهماسب که به همراه گروهی از سینماگران راهی آمریکا بودند، جلوگیری کرده بودند.

آقای پناهی در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن تایید خبر ممانعت از خروجش از ایران گفت به او هیچ توضیحی در این باره داده نشده است.

جعفر پناهی گفت: “به من نامه ای دادند که آرم ریاست جمهوری به رویش هست و پشتش نوشته که به دادگاه انقلاب و نهاد ریاست جمهوری مراجعه کنم.”

آقای پناهی پیش تر نیز در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری به همراه مه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!