بخشنامه آموزش وپرورش درباره ممنوعيت استفاده از لباس هاي رنگ سبز

 به:  کلیه مدارس

موضوع: عدم استفاده از رنگ سبز

با عرض سلام و احترام

 بدینوسیله به اطلاع همکاران فرهنگی می رساند استفاده از تجهیزات و ملزومات لباس به رنگ سبز در کلیه مدارس و ادارات دولتی ممنوع می باشد. مسْولیت عدم اطلاع رسانی به موقع به عهده مدیریت محترم آموزشگاه می باشد.

رونوشت: مدیریت، حراست، کلیه مدارس

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!