درگيري عصر امروز در پارك لاله با گاز اشك آور پايان يافت

سلام: عصر امروز در پارك لاله تهران ميان خانواده هاي كشته شدگان و نيروهاي انتظامي درگيري رخ داد.

تعدادي از خانواده هاي كشته شده حوادث پس از انتخابات كه امروز در پارك لاله تهران براي ديدار با هنرمندان جمع شده بودند توسط نيروهاي انتظامي پراكنده شدند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري راهبردي سلام، جمعي از خانواده هاي كشته شدگان حوادث بعد از انتخابات كه براي ديدار با هنرمندان سينما و تلوزيون كه از پيش قرار داشتند، آمده بودند به يكباره با تعداد زيادي نيروي انتظامي مواجه شدند كه خواستار پراكنده شدن آنها بودند.

گفتني است نيروهاي نظامي با استفاده از گاز اشك‌ آور آنها را پراكنده كردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!