قطع 3هزار بلوط در منطقه هلن؛ اينبار قاچاقچيان

گياهان- گروه محيط‌زيست – اسد افلاكي:
تخريب بلوط‌زارهاي كشور به سريالي تبديل شده كه هر روز سكانسي از آن به معرض نمايش گذاشته مي‌شود

گزارش امروز به پرده ديگري از اين تخريب‌ها در منطقه «هلن» در چهارمحال و بختياري اختصاص دارد.

اين منطقه جنگلي كه 40 هزار هكتار وسعت دارد هرچند عنوان حفاظت شده را يدك مي‌كشد اما به‌دليل كمرنگ بودن اقدامات حفاظتي مدت‌هاست كه به جولانگاه قاچاقچيان زغال تبديل شده است.

هر گوني زغال 50‌هزار تومان ارزش دارد و بلوط بهترين درخت براي تبديل به زغال است؛ ازهمين روست كه بازار قطع درختان كهنسال در اين منطقه داغ است و قاچاقچيان زغال بي‌آنكه اهرم فشاري براي جلوگيري از تخلفات آنها وجود داشته باشد همچنان بلوط‌ها را به كام مرگ مي‌كشند. كشف بيش از 100 كوره زغال در اين منطقه حاكي از فعاليت گسترده و سازمان‌يافته قاچاقچيان حرفه‌اي در اين م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!