پنج سال حبس تعلیقی برای سعید حجاریان

سعید حجاریان بعد از تحمل بیش از ۱۰۰ روز زندان به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

موج سبز آزادی، خبر داد که سعید حجاریان، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شد و تحت فشارهای بسیار او را وادار به اعتراف های دروغین کردند، به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

لازم به ذکر است خبر محکومیت سعید حجاریان هنوز از سوی مقامات قضایی به صورت رسمی اعلام نشده است.

همچنین از حکم صادره برای سایر فعالان سیاسی هنوز اطلاعی در دست نیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!