زلزله ای که فقط در تهران ثبت شد

در حالیکه خبرگزاریهای دولتی در ایران از وقوع زلزله ای به مقیاس 4 ریشتر در شرق تهران و شمال پاکدشت خبر داده اند، یکی از معتبرترین مراکز لرزه نگاری جهان، در نمودارهای امروزش، زلزله مورد اشاره را ثبت نکرده است.

سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده، که لحظه به لحظه وقوع هر گونه زلزله در جهان را ثبت می کند، هيچ خبری در خصوص زلزله تهران اعلام نکرده و در پیوند با ایران، آخرین زلزله ای که ثبت کرده، مربوط به زلزله روز 13 اکتبر(چهار روز پیش) است که در مناطقی از غرب کشور نظیر سنندج و کرمانشاه رخ داد؛اما در نمودارهای امروز این مرکز، هیچ اثری از وقوع زلزله در تهران مشاهده نشده است.

آنسوتر، مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که این زمین لرزه در ساعت ۱۴ و ۲۳ دقیقه و ۵۶ در نقطه ای در جنوب شرقی تهران و در عمق ۱…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!