پشت پرده انفجار بلوچستان

سهرابستان : در داخل حکومت، مهمترین بحث داغ امنیتی روز، فرار سازماندهی شده فرمانده نظامی سایت مخفی غنی سازی قم با نام مستعار شهرام امیری است که بهمراه کلیه اسناد و مدارک به غرب پناهنده شده است. افشای فقط بخشی از اطلاعات وی در ژنو توسط هیأت آمریکائی، سبب شد تا حکومت بطور تاکتیکی وادار به عقب نشینی فاحشی گردد.
آمریکائی ها قبلاً نیز با استفاده از اطلاعات شهرام امیری موفق شده بودند روسیه را وادار به تغییر موضع در موضوع هسته ای ایران نموده و مدودف بطور صریح از لزوم تحریم های بیشتر دفاع کرد. همچنین تأثیر این اطلاعات جدید سبب شد تا کشورهای اروپایی نیز اقدامات امنیتی خود بر علیه حکومت ایران را تشدید نموده و برخی تحریم های جدید را وضع نمایند.
سپاه در توجیه فرار سردار خود، عوامل وزارت اطلاعات را سبب لو رفتن شهرام امیری و بدام افتادن وی دانسته و تلاش دارند تا تقصیر را به گردن دیگران بیاندازند. در مقابل، وزارت اط… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!