باز هم کشته شدن فرماندهان سپاه

تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه دیروز در جریان یک انفجار در منطقه “پیشین” شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. همزمان  شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت نفت و سپس الهیه،و به دنبال آن خروج قطار تهران کرمان از ریل کشور را در شایعات فرو برد.

انتشار اخبار متناقض در مورد محل این انفجار( برخی مقامات گفته اند این اتفاق در یک نمایشگاه صنایع دستی روی داده و برخی دیگر محل انفجار را محل برگزاری همایش میان سران قبایل و طوایف اعلام کرده اند) در ساعات ابتدایی وقوع حادثه و همچنین تعدد حوادثی که در سالهای اخیر برای فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روی داده،این حادثه را نیز در هاله ای از ابهام  قرار داده است

درباره جزییات این حادثه مسئول روابط عمومی سپاه گفته است: “در این حادثه تروریستی که حدود ساعت 8 ص…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!