زندانیان روی دستشان مانده اند

با احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم در مورد احتمال محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین احکامی که برای برخی از زندانیان صادر شده، مصاحبه کرده ایم. آقای شیرزاد که فرزند خود وی نیز از یک ماه پیش در بازداشت به سر می برد بر این باورست که “اگر بخواهد اعدامی صورت بگیرد حتما جامعه ملتهب می شود.” به گفته او زندانیان هفته هاست که به حال خود رها شده اند “نه شهامت دارند آنها را آزاد کنند، نه موردی دارند که آنها را محاکمه کنند.” این مصاحبه در پی می آید.

چند روزی است که بحث محاکمه آقایان موسوی و کروبی جدی تر شده؛ از طرف دیگر می بینیم برای بعضی از دستگیر شدگان پس از انتخابات هم احکامی صادر شده است. فکر نمی کنید این دو مساله به نوعی به هم مربوط و برای منفعل کردن جنبش سبز است؟

درباره آقای موسوی و آقای کروبی به نظرم می آید این مساله بیشتر مانوری تبلیغاتی و هدف هم فضاسازی است. من بارها گفته ام اگر بنا باشد این آقا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!