نازنین سفیرو طنین صدای مظلومان بخون خفته ایران

به نازنین افشین جم  صدای ایرانیان زجر کشیده. ای نازنین که با آهنگ های زیبای خود به جنگ بی عدالتی ها و خود خواهی ها و تمامیت طلبی ها رفته ای.  و برای عدالت و بهترشدن زندگی فعالیت میکنی.  توکه صدای مونا های ایران و نداهای و ترانه های ایران و سهراب ها و دیگرانی هستی که به ناحق و بدون هیچ خطایی کشته و اعدام شده اند.  مونا و شیرین ها ورویا ها  و مه شید ها و صدها دخترکان و پسرکان دیگر بهایی  تنها بجرم اینکه در یک خانواده بهایی به دنیا آمده بودند به جوخه های مرگ سپرده شدند. 

 آیا توقع داشتند که دختری و پسری  که در یک خانواده کاملا بهایی به دنیا آمده است و در دامان مادری بهایی و پدری بهایی بزرگ شده است بسرعت تمام  یک مسلمان دو آتشه بشود؟  آیا این جرم است که انسان در یک خانواده بهایی به دنیا بیاید و بایست کشته شود و به او فرصت تحقیق و مطالعه هم ندهند و فورا بایست باور دیگری را قبول کنند؟   آیا دخترک فقیری که در یک خانواده فقیر به دنیا میآید هم بایست کشته شود و یا مادام عمر فقیر باقی بماند؟   گناه اکثر بهاییانی که کشته و یا شهید شده اند تنها این بود که در یک خانواده بهایی به دنیا آمده بودند.  آیا میشود توقع داشت که این جوانان به آموزه های پدر و مادر خود پشت کنند و بدون هیچ سابقه به باورهای مذهبی آنان یعنی به باورهای مذهبی پدر و مادرشان بتازند و بد بگویند. 

 آیا این کاری درست است که فرزندی را مقابل پدر ومادر برای دعوا قرار دهند؟  آیا میشود از بچه یک آیت الله دو آتشه یک مسیحی متعصب ساخت آنهم بدون هیچگونه آموزشی؟  فقط با زور و ضرب و شتم.   نازنین عزیز  دلارام متهم به قتل شده بود و گناهی به گردن او گذاشته بودند.  شاید او اصلا قاتل هم نبود. ولی دادگاهها بهانه ای داشتند.  دیگران به جرم راه رفتن در یک روز بخصوص گرفتار و شکنجه و کشته و یا شهید شدند.  این دویست بهایی و این دخترکان و پسران بهایی بدون هیچ بهانه ای اعدام شدند.  متاسفانه سکوت دنیا پیروان آزار واذیت را بیشتر خواهد کرد.   این جوانان بیگناهی که در عوض خدمت به عالم به زیر خاکها نهاده شدند. مونا حتی با قدمهای استوار به طرف طناب دار رفت و قبل از اینکه جلاد بتواند طناب را به گردن وی بیاندازد خودش طناب را بوسید و به گردن خود نهاد. و دست جلاد را بیکار گذاشت.  تنها جرم او این بودکه در یک خانواده بهایی به دنیا آمده است و این دین را برگزیده است .

 آیا میشود که توقع داشت که مونا ناگهان مسلمان شود؟   حالا که تو صدای این بخون خفتگان و این قربانیان جهل و جهالت هستی وتو فریاداین مظلومان را به آسمان دنیا میفرستی و رسالت خوبی داری.  با صدای زیبایت و با آهنگهای محکمت صدای با هیکل بلند و استوارت صدای  این کشته شده گان بی پناه را به گوش همه ملتهای دنیا برسان . باشد که بدینوسیله بتوانیم دیگران را که در زیر شلاقهای و تازیانه ها ظلم و جور هستند نجات دهی و بی تفاوتی مردم را به مردم در ستم گرفتار شده جلب نمایی. بهنود شجاعی هم فدای جهل و جهالت شد چرا بایست دو جوان ایرانی بجای دوستی باهم دعوا کنند و به روی هم چاقو بکشند؟ چرا نبایست به آنان مهر و عطوفت تعلیم داده شود؟ زیرا میلیاردها هیجده و نمی میلیارد دلار ایران در یک بار تنها از ایران میرفت؟  دنیا هم سکوت کرد که اینهمه دلار چرا بایست با تریلی از ایران خارج شود؟   باشد که برای همیشه ریشه ظلم و فساد و دروغ ودزدی و قساوت و خشونت کنده شود و همه انسانها با دوستی و محبت و با همکاری و همیاری با هم زیست کنند.   باشد که با صدای آسمانی و زیبایی فرشته آسایت بتوانی این پیام صلح و دوستی را بهمه عالمیان برسانی.  تو نماینده مونا ها نداها  ترانه ها هستی که در سکوت گل های زندگانیشان پرپر شد.

  ولی گل دیگری بجای آنان برخاسته است.  نازنین افشین جم  صدای خفه شده آنان را از گلوی خود بیرون میدهد و مردم را بیادشان میآورد که  بنی آدم اعضای یکدیگرند  که در آفرینش ز یک گوهرند.  چو عضوی بدرد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار.   نازنین سفیر تمامی پدران و مادران داغداری که فرزندان خود را به بهانه های پوچ و واهی از دست داده اند.  پدران ومادران میگویند که نازنین تن صدای فرزندان خفته در زیر خروارها خاک آنهاست.    توکز محنت دیگران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی.  سکوت آنان بوسیله تو شکسته خواهد شد. نازنین تو سفیر همه ایرانیان در بند و همه قربانیان ایرانی هستی. همه آوارگان  وهمه زجر کشیده گان.    ای اهل دنیا شما همه گلهای یک گلزار هستید  با هم مهربان باشید.  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز   مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.ایکاش که همه نازنین های ایران مثل تو بر میخیزیدند و برای صلح دوستی و عدالت و از بین بردن جهل و جهالت و بی عدالتی آواز سر میدادند و نغمه میسرایدند.

 ایکاش بشر طماع و حریص از نازنین ها درس عبرت میگرفتند  و جوانی زیبایی و صدای دلکش خود را برای وحدت و پیشرفت جامعه انسانی به خدمت میگرفتند.  ایکاش پیروان زر و زور وغارت و کشتار از طنین صدای نازنین های ایران درس عبرت میگرفتند واین دو روز زندگی را به خود ودیگران تلخ نمیکردند.  و بجای دزدی و هیزی و حرص و آز  و بندگی شهوت و ثروت برای انسانها به خدمت میپرداختند. باشد که بهشت موعود را در روی زمین برقرار کنند.  و فرشته گان زمین را همپای فرشته های خیالی آسمانی میکردند  نه اینکه آنان را به زور در گونی ها نمایند و اعدام کنند.  به آنان مثل نازنین آزادگی و بالندگی و فرصت خدمت به عالم انسانی میدادند  نه اینکه آنان را در باران گلوله جهل و نفرت و شهوت و حرص خود نابود نمایند.  ایکاش همه دخترکان و پسران شجاع ایران میتوانستند چون نازنین به بالندگی و خدمت بر خیزند.  تو دخت ایران زمینی و دعای همه پدران و مادران ایران بهمراه توست.  راهت پیروز و تلاشت پر ثمر باد.  امیدوارم کسانی که ایران را ویران میکنند و مردم ایران را پریشان و آواره و معتاد و بیکار و اموال آنان را به غارت و خودشان را کشتار میکنند بخود آیند و بدانند که از راه ظلم و تروریست بازی هیچوقت به درگاه حضرت یزدان نخواهند رسید. 

 کشت و کشتار مال حیوانان وحشی است نه برازنده انسان قرن بیست و یکمی.توصدای گلوهای بریده قلم های شکسته و انسانان در رنج و بند هستی که بایست همه آزارها و همه شکنجه ها برای باورهای دیگران به تن و روح خود خریدار باشند و صداهایشان در گلو هایشان خفه گردد.  از خانه وکاشانه خود آواره شوند و در دل کوه ودشت پژمرده گردند.  به اندک جرمی سنگ باران شوند و به اندک اندیشه ای تیرباران گردند.  جوانان بیگناهی که براحتی به هر گروهی میگرایند و تسلیم میشوند.  به آنان فرصت مطالعه و تحقیق هم نمیدهند.  باشد که دوستی و مهر و تساهل و احترام به دیگران سرلوحه تمدن بزرگ ایرانی دوباره بشود و فرزندان کوروش راه پدر تاجدارشان را که دادن آزادی بهمه بود دوباره برگزینند.  دنیا به کوروش افتخار میکند ولی فرزندانش توان انتخاب راه او را ندارند مگر نازنین های ایران که بزودی برخواهند خواست.  ببین که چگونه دخت های زیبای ایران را به گلوله های جهل پرپر کردند. ندای ایران را نگاه کن که بدست دیوانه گان پرپر شد.  میلیونها جوان ایرانی به جهت پرپر شدند زیرا دیوانه دیگری چون صدام کمر به قتل آنان بسته بود. و دنیای در سکوت فرو رفته بود.  نوجوانانی که با اسلحه های دیوانه ای به ابدیت پیوستند و هیچ کس برای آنان صدایی بر نیاورد و همه آنان درسکوت بسوی ابدیت پرواز کردند.  خودخواهانی که برای کسب مال و ثروت بیشتر از آنان چون گوشت های دم توپ سو استفاده کردند.  امیدوارم که همه به انسانیت باز گردند و دست از جهل و جنون شهوت و مال بردارند و برای خدمت کمر ببندند.  ایکاش که دیگر دختران و پسران ایران هم به تو تاسی کنند و برای رهایی ملت های زیر ستم به پا برخیزند.   

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!