تاجبخش و زیدآبادی به 15و7سال زندان محکوم شدند

کیان تاجبخش استاد دانشگاه، احمد زیدآبادی دبیرکل ادوار تحکیم وحدت و مسعود باستانی روزنامه‌نگار که در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بودند به ترتیب به 15 ، 7 و 6 سال حبس محکوم شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!