Blog

بازگشت آیت الله منتظری

روز قدس است، مردم شعار می دهند: درود بر منتظری/روحانی واقعی- منتظری، صانعی. ماجرا وقتی جالب تر می شود که دانشجویان دانشگاههای تهران و شریف

Read More »