بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی در محکوم کردن عملیات تروریستی در شهر سرباز استان سیستان و بلوچستان

هم میهنان عزیزم،

ترور کوری که در زادگاه رستم بزرگ، سیستان و بلوچستان، جان شمار زیادی از فرزندان ایرانزمین، از شهروند عادی تا نظامی را گرفت، هشداری ست به همه ی دوستداران ایران و آزادی. شکی نیست که راه آزادگی و آزادی از جهنم خشونت و آدم کشی نمی گذرد. همزمان، هر اقدامی که امنیت ملی میهن ما را خدشه دار کند و دل دشمنان ایرانزمین را شاد گرداند، قطعا از سوی متعهدان به منافع ملی و تمدنی ایرانزمین محکوم می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!