موسوی: نمی توان دور جامعه دیوار کشید

11:55GMT—7:55AM/EST

واشنگتن،
23 اکتبر (تلویزیون واشنگتن)—میرحسین موسوی، دیروز با حضور در میان اعضا
تحریریه روزنامه کلمه سبز، رسما از منتفی شدن انتشارآن خبر داد.  وی در
این دیدار با بیان این که در دنیای کنونی نمی‌توان دور جامعه دیوار کشید،
گفت: «اگر فضا باز نشود از دنیا عقب می‌مانیم و مشکلات وسیعی پیدا
می‌کنیم. اگر در گذشته می‌شد بدون پیوند با فضای داخلی و خارجی کشور را
برای سال‌ها اداره کرد، اما اکنون با گسترش تکنولوژی و ارتباطات چنین کاری
غیر ممکن است
. »

به گزارش سایت کلمه، وی
تعطیلی روزنامه خود را نیز موقتی  دانست و گفت: «ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که
سرانجام همه صداها اجازه شنیده شدن پیدا کنند. خطر بزرگ زمانی اتفاق
می‌افتد که مجرای اطلاع رسانی را محدود کنیم و با پائین آوردن قدرت جذب
نظام به ایجاد … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!