رییس بانک مرکزی: برای مقابله با شعارنویسی روی پول ها باید برنامه ریزی کنیم

رییس کل بانک مرکزی از لزوم برنامه ریزی برای مقابله با شعارنویسی روی اسکناس ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کودتا (ایرنا) محمود بهمنی با بیان این مطلب گفت: «هر فردی که روی اسکناس اثری ایجاد کرده و حتی روی آن خطی کشیده، مرتکب جرم شده است.»

بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با توجه به شعارنویسی گسترده مردم روی اسکناس ها و اعلام مخالفت با احمدی نژاد از طریق آن، طرحی برای جمع آوری آنها دارد یا خیر، گفت: «هنوز در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشده و باید برای آن برنامه ریزی کرد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!