بیانیه اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات

سوئد که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به نمایندگی از اعضای این اتحادیه بیانیه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در خرداد ماه سال جاری صادر کرده است.

در این بیانیه بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ناآرامی های بعد از انتخابات و ادامه بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی محکوم شده و اتحادیه اروپا “با اصرار” از مقامات ایرانی خواسته است روزنامه نگاران و افرادی را که برای جرایم سیاسی در بازداشت هستند آزاد کند. در این بیانیه مشخصا از بهزاد نبوی، محسن میردامادی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی امویی و کیان تاجبخش نام برده شده است.

اتحادیه اروپا همچنین از “گزارش های نگران کننده درباره بدرفتاری و شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه ها” ابراز بیزاری کرده و از د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!