در عصر کاشت درختان مصنوعی درختان ایران سر به نیست می‌شوند

درختان ایران در میان اخبار چند ماهه‌ی اخیر جایگاه خاصی داشته‌اند. قطع ۳ هزار بلوط در منطقه‌ی حفاظت‌شد‌ه‌ی هلن و تخریب بخش گسترده‌‌ای از جنگل‌های منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی دنا تنها جزئی از این اخبارند.

هدف قطع بلوط‌ها در منطقه‌ی هلن، واقع در استان چهار محال و بختیاری، تبدیل به ذغال بود و عاملان قاچاقچیان بوده‌اند و هدف قطع درختان دنا، واقع در جنوب غربی ایران، احداث خط لوله‌‌ی گاز و عامل آن یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران بوده است.

دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایرانBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در باره‌ی اهمیت نقش درختان می‌گوید: «در مقابل این همه دست‌اندازی‌ها و تخریب‌هایی که بشر بر روی کره‌ی زمین انجام می‌دهد و این همه گازهای نفس‌کش و سمی که ما صادر می‌کنیم، یک سیستم، کارخانه یا یک دستگاه طبیعی وجود دا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!