عبدالله نوری: نتیجه سرکوب معترضان جابجایی حکومت است

عبدالله نوری، در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران که برای اطلاع از دیدگاه‌ها و تحلیل‌های او در منزل‌ اولین وزیرکشور دولت اصلاحات حضور یافته بودند، در اظهاراتی صريح به تحلیل عملکرد حاکمیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن پرداخت.

به گزارش ادوار نیوز، عبدالله نوری در باره حوادث پس از انتخابات گفت: « باید پرسید چرا اینگونه عمل شده و عملکرد چهار و نیم ماهه پس از انتخابات برای حکومت چه نتایج مفیدی به بار آورده که علی الظاهر همچنان هم ادامه دارد؟ آیا حکومت در ارتباط با اقناع معترضان و آنها که دچار بی اعتمادی نسبت به عملکرد حکومت و یا شورای نگهبان شده اند به نتیجه مطلوب رسیده؟ و آیا بهتر نیست که رفتار حکومت به گونه ای باشد که در چنین شرایطی نظر نهایی حکومت و یا شورای نگهبان بسیاری از معترضان و کسانی که نسبت به نتیجه انتخابات دچار بی اعتمادی شده اند را قانع کند؟ ممکن است برای طر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!