ممانعت از حضور مردم در تختجمشید و پاسارگاد در روز کوروش

یکی از صفحه‌های خبررسانی در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» خبر داده است که در پلیس راه‌های منتهی به «تخت جمشید» ماشین‌ها را متوقف کرده و مقصد را می‌پرسند. در صورتی‌که «پاسارگاد» یا «تخت جمشید» مقصد باشد از خروج وسیله نقلیه از محدوده پلیس راه جلوگیری می‌شود.

در این خبر نوشته شده که تعداد زیادی وسیله نقلیه در جاده ورودی به تخت جمشید در ترافیک متوقف شده‌اند و دلیل این ترافیک سنگین را حضور تعداد زیادی از مردم ذکر کرده است که با شنیدن خبر بسته شدن پاسارگاد از شیراز و مرودشت به تخت جمشید رفته‌اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!