روابط نامشروع پرسنل زندان رجایی شهر با زنان زندانی

دو تن از پرسنل زندان رجایی شهر کرج به دلیل رابطه نامشروع با زنان زندانی به زندانی دیگر منتقل شدند.

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پزشکیاری به نام “واشقانی فراهانی” کارمند بهداری زندان رجایی شهر کرج که از مدتی پیش اقدام به برقراری رابطه نامشروع با چند زن زندانی این زندان کرده بود و از فرصت معاینه و انتقال زندانیان زن به بهداری برای مقاصد خود بهره می جست پس از غافلگیری توسط چند زندانی و گزارش موضوع مورد برخورد قرار گرفت و به زندان قزلحصار کرج بعنوان تغییر محل خدمت منتقل شد. همچنین در این رابطه یک مهندس با هویت نامشخص نیز مورد برخورد و تغییر محل خدمت قرار گرفت.

لازم به ذکر است برخورد با این دو کارمند خاطی از حداقل مجازاتهای تعیین شده برای چنین جرائمی نیز بسیار کمتر است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!